Kära gäster

Vi kommer att ha lunchöppet, 11 - 14, från måndag den 23…
Nu kan du hitta oss på FOODORA också.